فراخوان طرح های تحقیقاتی (پاییز ۱۳۹۸)

فراخوان طرح های تحقیقاتی مربوط به فصل پاییز سال ۱۳۹۸  متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی دانشگاه (پیوست)، طرح های تحقیقاتی خود را صرفا از طریق سامانه پژوشیار ارسال نمایند.

بروز رسانی فرم ترجمان دانش

فرم ترجمان دانش توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه  بروز رسانی شده است و فرم جدید در سایت معاونت قابل دسترس می باشد. تکمیل فرم جدید ترجمان دانش برای اخذ پایان طرح ضروری است.

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

ثبت نام و ارسال آثار برای بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دی ماه سال جاری، از تاریخ  ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۸ لغایت ۳۰/۷/۱۳۹۸ به صورت آنلاین امکان پذیر است.

سیاست های پژوهشی جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیاست های پژوهشی جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

اختصاص شماره ویژه ای از مجله AIM  به موضوع سلامت زنان

به پیوست نامه معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص اختصاص شماره ویژه ای از مجله AIM  به موضوع سلامت زنان به اطلاع پژوهشگران محترم مرکز رسانده می شود. 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS