همایش ورزش و تندرستی

به مناسبت روز جهانی چاقی، "همایش ورزش و تندرستی" به میربانی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر و هیات پژشکی ورزشی استان اصفهان با همکاری چند سازمان و ۵  مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جمله مرکز تحقیقات امنیت غذایی روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ در محل ورزشگاه مشتاق برگزار شد. در این همایش دکتر رضا امانی در مورد ارتباط تغذیه و چاقی و باورهای نادرست تغذیه ای سخنرانی داشتند.