برگزاری رویداد پژوهش در آذر ماه

با عنایت به برگزاری رویداد پژوهش در آذر ماه سال جاری با شعار "پژوهش، سلامت، توسعه پایدار" توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، به پیوست تقویم برگزاری کارگاه های آزمایشگاه جامع تحقیقات، به اطلاع اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز رسانده می شود.

دانلود فایل