ارزیابی مقالات دانشگاه

پیرو نامه شماره ۳۰۸۳/د/۴ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ مدیر محترم اطلاع رسانی و علم سنجی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، نظر به این که ارزیابی مقالات دانشگاه و نیز پرداخت پاداش مقالات، مشروط به درج صحیح وابستگی‌های سازمانی و مورد تایید گروه‌های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه می‌باشد و نیز به منظور تسهیل ارزشیابی تولیدات علمی دانشگاه جدول نهایی موارد اعلام شده به پیوست به اطلاع اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز رسانده می شود.

 

دانلود فایل