پیام متحرک

کسب رتبه اول مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۵

مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۵ در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال با بیش از ۳ سال سابقه فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، موفق به کسب رتبه اول و در کل کشور، موفق به کسب رتبه چهارم شد. این افتخار را خدمت تمامی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و کارمندان مرکز تبریک عرض می نماییم.

اشتراک در پیام متحرک