مقالات چاپ شده اخیر دکتر امانی

اننشار‌کتاب جدید متدهای اندازگیری امنیت غذایی خانوار:

این کتاب باعنوان زیر جدیدا توسط آقای مهندس مرتضی رفیعی از کارشناسان و پژوهشگران این دانشکده در انتشارات لامبرت آلمان وبه زبان لاتین ،چاپ و منتشر گردیده است.

Food Security Measurement Guide, And a Study on Assessing the Internal Validity .‎.‎

انتشار مقاله اعضای هیات علمی در مجله Nutrition

 
مقاله ای با عنوان زیر از آقای دکتر اسماعیل زاده در مجله بین المللی Nutrition به چاپ رسید:
 
Meal frequency in relation to prevalence of functional dyspepsia among Iranian adults.‎
 
 

چاپ مقاله حاصل از سمینار کارشناسی ارشد در مجله Osteoporosis International

 
مقاله حاصل از سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم فارسی نژاد به راهنمایی آقای دکتر اسماعیل زاده، در مجله بین المللی Osteoporosis International با IF۴ .۱۹برابر با  به چاپ رسید. عنوان این مقاله به شرح زیر است: 
 
Dietary magnesium intake, bone mineral density and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis.‎
 

انتشار مقاله خانم دکتر لیلا اَزاد بخت در pubmed

 مقاله ای تحت عنوان

 

Sodium intake prediction with health promotion model constructs in rural hypertensive patients

توسط خانم دکتر لیلا اَزاد بخت و همکاران منتشر شد

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS