مقالات دکتر انتظاری

مقالات دکتر امانی

کارگاه نقش آنتی اکسیدان در سلامت و بیماری ۱

 
کارگاهی با عنوان « نقش آنتی اکسیدانها در سلامت و بیماری ۱» در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور کارشناسان ارشد تغذیه و پزشکان و با امتیاز بازآموزی برای اولین بار توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی و زیر نظر EDC در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
شرح کامل برنامه را در پیوست بخوانید

کارگاه های مرکز تحقیقات

دو کارگاه با عناوین « تغذیه و اختلالات خلقی» و « تغذیه در بیماری های نرولوژیک» در تاریخ های پنجم و نهم اسفند ماه با حضور کارشناسان ارشد تغذیه و پزشکان و با امتیاز بازآموزی توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی زیر نظر EDCبرگزار شد.

کسب رتبه اول مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۵

مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۵ در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال با بیش از ۳ سال سابقه فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، موفق به کسب رتبه اول و در کل کشور، موفق به کسب رتبه چهارم شد. این افتخار را خدمت تمامی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و کارمندان مرکز تبریک عرض می نماییم.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS