برگزاری کارگاه در نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

در نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران که در تاریخ ۲۶ الی ۲۸ مهرماه جاری توسط  فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران"  با همکاری سازمان های مختلف از جمله "مرکز تحقیقات امنیت غذایی" در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود، اعضای این مرکز و دانشجویان دانشکده تغذیه و علوم غذایی کارگاه زیر را برگزار می نمایند.

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

در راستای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رییس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، آقای دکتر صفوی، معاون مالی- اداری دانشکده تغذیه، خانم صمدانیان، کارشناس مرکز، آقای مهندس قربعلی، سرپرست تحقيقات پايه و HSEشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، آقای دکتر میرلوحی، مدیر خدمات و مدیریت آموزش شرکت و خانم  رشیدی پور فرد،کارشناس تغذیه و رژیم درمانی کلینیک شهید مطهری ذوب آهن روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۸ در محل این کلینیک برگزار شد.

انتصاب آقای دکتر رضا امانی به عنوان عضو شورای پژوهشی طرح های کاربردی (HSR) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طی حکمی از سوی معاون محترم پژوهشی و فنآوری دانشگاه، آقای دکتر رضا امانی عضو هیات علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، به عنوان عضو شورای پژوهشی طرح های کاربردی (HSR)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب گردید

حضور اعضای هیات علمی مرکز در کنگره بین المللی تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی

اولین کنگره بین المللی تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاری سازمان بهداشت جهانی (Who) وسازمان یونسکو و..... درتاریخ ۱۵ و۱۶ درشهرمقدس مشهد برگزار گردید. در این کنگره اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی حضور داشتند.

مقالاتدکتر صفوی

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS