کارگاه نقش آنتی اکسیدان در سلامت و بیماری ۱

 
کارگاهی با عنوان « نقش آنتی اکسیدانها در سلامت و بیماری ۱» در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با حضور کارشناسان ارشد تغذیه و پزشکان و با امتیاز بازآموزی برای اولین بار توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی و زیر نظر EDC در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
شرح کامل برنامه را در پیوست بخوانید

کارگاه های مرکز تحقیقات

دو کارگاه با عناوین « تغذیه و اختلالات خلقی» و « تغذیه در بیماری های نرولوژیک» در تاریخ های پنجم و نهم اسفند ماه با حضور کارشناسان ارشد تغذیه و پزشکان و با امتیاز بازآموزی توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی زیر نظر EDCبرگزار شد.

کسب رتبه اول مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۴

 

مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۴ در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال با بیش از ۳ سال سابقه فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، موفق به کسب رتبه اول و در کل کشور، موفق به کسب رتبه پنجم شد. این افتخار را خدمت تمامی پژوهشگران و کارمندان مرکز تبریک عرض می نماییم.

جدید ترین مقالات خانم دکتر مریم میرلوحی

مقالات زیر از دکتر مریم میرلوحی به چاپ رسیده است :

 

Protective role of Lactobacillus plant arum A7 against irinotecan-induced genotoxicity

 

Evaluation of response surface methodology to predict optimum growth conditions for Lactobacillus planetarium A7 (KC 355240) in probiotic soy milk containing essential oil of Cuminumcyminum

Factors affecting tea consumption pattern in an urban society in Isfahan, Iran

جدید ترین مقالات آقای دکتر رضا غیاثوند

مقالات زیر از دکتر رضا غیاثوند به چاپ رسیده است :

 

Effect of cinnamon, cardamom, saffron and ginger consumption on blood pressure and a marker of endothelial function in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled clinical trial

 

Prebiotics, Prosynbiotics and Synbiotics: Can They Reduce Plasma Oxidative Stress Parameters?‎ A Systematic Review

 

. Healthy eating index/alternative healthy eating index and breast cancer mortality and survival: A systematic review and meta-analysis

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS