مقالات جدید دکتر مژگان نوریان

برگزاری دومین جلسه مشترک مرکز تحقیقات امنیت غذایی و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

دومین جلسه مشترک مرکز  تحقیقات امنیت غذایی و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با حضور آقای دکتر امانی و خانم ها دکتر عسکری و دکتر محمدی فرد و خانم صمدانیان کارشناس ارشدمرکز تحقیقات روز شنبه ۹۶/۱۰/۹ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد. در این جلسه در مورد نحوه نگارش تفاهم نامه مشترک و برگزاری کارگاه و سمپوزیوم های مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و سازمان انرژی اتمی اصفهان

در راستای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، آقای دکتر صفوی، معاون مالی- اداری دانشکده تغذیه، خانم مهندس صمدانیان، کارشناس مرکز، خانم دکتر میرلوحی و مسئولین مدعو از شرکت سوره، شرکت فاتسا و پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی اصفهان روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد.

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

در راستای برقراری همکاری متقابل بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، خانم مهندس صمدانیان، کارشناس مرکز و خانم ها دکتر عسکری و دکتر محمدی فرد مدعو از مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان روز دوشنبه ۹۶/۸/۱۵ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد.

تدوین کتاب توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی

کتاب راهنمای آموزش شیوه زندگی سالم تدوین مرکز تحقیقات امنیت غذایی ، توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت منتشر شده است و به عنوان منبع آموزشی کارشناسان علوم تغذیه طرح تحول سلامت در سطح کشور توزیع شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS