انتصاب آقای دکتر رضا امانی به عنوان عضو شورای پژوهشی طرح های کاربردی (HSR) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طی حکمی از سوی معاون محترم پژوهشی و فنآوری دانشگاه، آقای دکتر رضا امانی عضو هیات علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، به عنوان عضو شورای پژوهشی طرح های کاربردی (HSR)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب گردید

حضور اعضای هیات علمی مرکز در کنگره بین المللی تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی

اولین کنگره بین المللی تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاری سازمان بهداشت جهانی (Who) وسازمان یونسکو و..... درتاریخ ۱۵ و۱۶ درشهرمقدس مشهد برگزار گردید. در این کنگره اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی حضور داشتند.

مقالاتدکتر صفوی

مقالات دکتر پاک نهاد

مقاله زیر توسط دکتر زمزم پاک نهاد به چاپ رسیده است:

 

    Antioxidant Status and Risk of Gestational Diabetes Mellitus: a Case-Control Study

مقالات دکتر نوریان

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS