برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و سازمان انرژی اتمی اصفهان

در راستای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، آقای دکتر صفوی، معاون مالی- اداری دانشکده تغذیه، خانم مهندس صمدانیان، کارشناس مرکز، خانم دکتر میرلوحی و مسئولین مدعو از شرکت سوره، شرکت فاتسا و پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی اصفهان روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد.

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

در راستای برقراری همکاری متقابل بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، خانم مهندس صمدانیان، کارشناس مرکز و خانم ها دکتر عسکری و دکتر محمدی فرد مدعو از مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان روز دوشنبه ۹۶/۸/۱۵ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد.

تدوین کتاب توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی

کتاب راهنمای آموزش شیوه زندگی سالم تدوین مرکز تحقیقات امنیت غذایی ، توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت منتشر شده است و به عنوان منبع آموزشی کارشناسان علوم تغذیه طرح تحول سلامت در سطح کشور توزیع شده است.

برگزاری کارگاه در نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

در نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران که در تاریخ ۲۶ الی ۲۸ مهرماه جاری توسط  فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران"  با همکاری سازمان های مختلف از جمله "مرکز تحقیقات امنیت غذایی" در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود، اعضای این مرکز و دانشجویان دانشکده تغذیه و علوم غذایی کارگاه زیر را برگزار می نمایند.

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

در راستای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رییس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، آقای دکتر صفوی، معاون مالی- اداری دانشکده تغذیه، خانم صمدانیان، کارشناس مرکز، آقای مهندس قربعلی، سرپرست تحقيقات پايه و HSEشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، آقای دکتر میرلوحی، مدیر خدمات و مدیریت آموزش شرکت و خانم  رشیدی پور فرد،کارشناس تغذیه و رژیم درمانی کلینیک شهید مطهری ذوب آهن روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۸ در محل این کلینیک برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS