کسب رتبه اول مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۴

 

کسب رتبه اول مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۴
مرکز تحقیقات امنیت غذایی در ارزشیابی سال ۱۳۹۴ در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال با بیش از ۳ سال سابقه فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، موفق به کسب رتبه اول و در کل کشور، موفق به کسب رتبه پنجم شد. این افتخار را خدمت تمامی پژوهشگران و کارمندان مرکز تبریک عرض می نماییم.
 
 

 متن این خبر را این جا مشاهده نمایید.