کارشناس مرکز

 

 

   کارشناس مرکز

 

 

خانم فاطمه صمدانیان

 

تحصیلات :

 

کارشناس تغذیه (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )

 

کارشناسی ارشد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )               

 

تلفن :۳۷۹۲۳۱۷۹

 

پست الکترونیکی :samadaian@ymail.com