وظایف مرکز

 

 

وظایف مرکز

 

۱-     هماهنگی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی مرکز و پیگیری مصوبات آن.

 

۲-      شرکت رییس مرکز در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه.

 

۳-     اطلاع رسانی آیین نامه های جدید به اعضا و محققین مرکز و نظارت بر احسن اجرای آن.

 

۴-     دریافت، داوری، بررسی و اصلاح نهایی پروپوزال طرح های ارسالی به مرکز .

 

۵-     تنظیم قرارداد و فرم اخلاق پروپوزال طرح ها و ارسال آن ها به همراه فرم پایش به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور دریافت کد اخلاقی.

 

۶-     اطلاع رسانی کد اخلاقی طرح به مجری آن.

 

۷-     دریافت پذیرش مقاله منتج از طرح و ارسال آن به به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور دریافت پایان کار و اعلام آن به مجری طرح.

 

۸-     دریافت مستندات گزارش نهایی طرح ها و تایید آنها از لحاظ دستیابی به اهداف اعلام شده و ذکر اسم مرکز در مقاله چاپ شده.

 

۹-     تنظیم اسناد و مستندات مالی طرح ها و ارائه به معاونت مالی اداری دانشکده تغذیه و علوم غذایی جهت پرداخت هزینه ها به مجری طرح ها.

 

۱۰-پیگیری تمدید مدت زمان اجرای طرح ها در  صورت لزوم.

 

۱۱-ارائه مشاوره و راهنمایی به اعضا و محققین در زمینه های پژوهشی.

 

۱۲-اطلاع رسانی لازم برگزاری سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی به اعضا و محققین مرکز.

 

۱۳-پیگیری و پاسخ دهی به نامه های ارسالی از حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه.

 

۱۴-برگزاری کارگاه های تحقیقاتی و سمینارهای آموزشی.