مراسم بزرگداشت و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشکده

مراسم بزرگداشت و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشکده توسط معاونت پژوهشی دانشکده در تاریخ یکشنبه چهاردهم دی ماه برگزار گردید. در این مراسم که با حضور رئیس دانشکده، کلیه اعضای هیات علمی دانشکده، جمع کثیری از کارکنان و دانشجویان دانشکده، در تالار میعاد برگزار شد، رئیس دانشکده سخنرانی کوتاهی درخصوص ضرورت توجه به امر پژوهش ایراد فرمودند و معاون پژوهشی دانشکده نیز گزارش کاملی از عملکرد پژوهشی دانشکده در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ ارائه دادند و در انتها از پژوهشگران برتر دانشکده تقدیر بعمل آمد.

 برگزیدگان برتری که موفق به کسب بیشترین امتیاز شده بودند، و به آنها جایزه اهداء گردید به شرح ذیل می باشند:

 عضو هیات علمی برگزیده: خانم دکتر مریم میرلوحی ، مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده

دانشجوی پژوهشگر برتر  مقطع دکترا: آقای  سیدمحمدحسین   روحانی

دانشجوی پژوهشگر برتر  مقطع کارشناسی ارشد: خانم مرجان تابش

دانشجوی فعال در همکاری با  مرکز تحقیقات  امنیت غذایی: خانم فهیمه حقیقت دوست دانشجوی دکترای تغذیه

دانشجوی فعال در امور پزوهش آزمایشگاهی و ثبت کننده اختراع: خانم مینا باباشاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی

 همچنین از کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده و کتابدار دانشکده نیز تقدیر به عمل آمد.