سامانه آنلاین پاداش انتشارات علمی

به استحضار می رساند سامانه آنلاین پاداش انتشارات علمی (OPR) در سایت مدیریت منابع علمی به آدرس http://srrp.mui.ac.ir آماده بهره‌برداری پژوهشگران محترم می‌باشد و روند مربوط به مقالات سال ۱۳۹۳ از طریق این سیستم باید انجام شود.  همچنین به آگاهی می‌رساند با توجه به برگزاری کارگاه آشنایی کارشناسان منابع علمی با این سامانه، پژوهشگران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات و راهنمایی، به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.