برگزاری کارگاه

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تغذیه و علوم غذایی با همکاری مرکز تحقیقات امنیت غذایی اقدام به برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته، همایش ایده و کارگاه روش تحقیق پیشرفته و انواع مطالعات به ترتیب در تاریخ های یکشنبه هفتم دیماه ساعت ۱۶-۱۸ (تالار میعاد، هزینه ثبت نام ۷۰۰۰ تومان، مدرس: دکتر مطهر حیدری بنی)، سه شنبه نهم دیماه ساعت ۳۰/۸-۳۰/۱۱ (تالار میعاد، سخنرانان: دکتر رویا کلیشادی، دکتر شقایق حق جو، دکتر سید مرتضی صفوی) و چهارشنبه دهم دیماه ساعت ۱۴-۱۸ (تالار میعاد، هزینه ثبت نام ۱۰۰۰۰ تومان، مدرس: دکتر پروانه صانعی) نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام به دفتر کمیته تحقیقات دانشکده و یا نماینده کلاس خود مراجعه نمایند.