ارتقای اعضای هیات علمی دانشکده در لیست ۱ درصد دانشمندان برتر دنیا

بر اساس گزارش ماه می سال ۲۰۱۴ موسسه ISIکه اخیرا از سوی موسسه علم سنجی وزارت بهداشت منتشر شده است، دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده تغذیه که از ماه فوریه در لیست یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته بودند صعود چشمگیری را در این لیست داشته اند.

بر این اساس آقای دکتر احمد اسماعیل زاده که در گزارش ماه فوریه رتبه دهم (از بین ۱۷ نفر دانشمند ایرانی این لیست) را داشتند به رتبه هفتم محققین برتر کشور ارتقا پیدا کرده اند. خانم دکتر آزادبخت نیز که در گزارش ماه فوریه در این لیست قرار داشتند ارتقای چشمگیری از نظر رتبه جهانی در ماه می داشته اند. جهت رویت این گزارش اینجا کلیک کنید.