برگزاری دومین جلسه مشترک مرکز تحقیقات امنیت غذایی و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

دومین جلسه مشترک مرکز  تحقیقات امنیت غذایی و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با حضور آقای دکتر امانی و خانم ها دکتر عسکری و دکتر محمدی فرد و خانم صمدانیان کارشناس ارشدمرکز تحقیقات روز شنبه ۹۶/۱۰/۹ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد. در این جلسه در مورد نحوه نگارش تفاهم نامه مشترک و برگزاری کارگاه و سمپوزیوم های مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و سازمان انرژی اتمی اصفهان

در راستای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، آقای دکتر صفوی، معاون مالی- اداری دانشکده تغذیه، خانم مهندس صمدانیان، کارشناس مرکز، خانم دکتر میرلوحی و مسئولین مدعو از شرکت سوره، شرکت فاتسا و پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی اصفهان روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد.

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان

در راستای برقراری همکاری متقابل بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه، جلسه ای با حضور آقای دکتر امانی، رئیس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، خانم مهندس صمدانیان، کارشناس مرکز و خانم ها دکتر عسکری و دکتر محمدی فرد مدعو از مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان روز دوشنبه ۹۶/۸/۱۵ در محل دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزار شد.

تدوین کتاب توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی

کتاب راهنمای آموزش شیوه زندگی سالم تدوین مرکز تحقیقات امنیت غذایی ، توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت منتشر شده است و به عنوان منبع آموزشی کارشناسان علوم تغذیه طرح تحول سلامت در سطح کشور توزیع شده است.

برگزاری کارگاه در نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

در نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران که در تاریخ ۲۶ الی ۲۸ مهرماه جاری توسط  فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران"  با همکاری سازمان های مختلف از جمله "مرکز تحقیقات امنیت غذایی" در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود، اعضای این مرکز و دانشجویان دانشکده تغذیه و علوم غذایی کارگاه زیر را برگزار می نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS