همایش ورزش و تندرستی

به مناسبت روز جهانی چاقی، "همایش ورزش و تندرستی" به میربانی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر و هیات پژشکی ورزشی استان اصفهان با همکاری چند سازمان و ۵  مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جمله مرکز تحقیقات امنیت غذایی روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ در محل ورزشگاه مشتاق برگزار شد. در این همایش دکتر رضا امانی در مورد ارتباط تغذیه و چاقی و باورهای نادرست تغذیه ای سخنرانی داشتند.

مقالات جدید دکتر محمدحسن انتظاری

Effects of bread with Nigella sativa on hematologic factors in metabolic syndrome patients

Effect of Vitamin D Supplementation on Weight Loss, Glycemic Indices, and Lipid Profile in Obese and Overweight Women: A Clinical Trial Study

مقالات جدید دکترغلامرضا عسکری

The association between obesity and migraine in a population of Iranian adults: a case-control study

The effects of combined supplementation of Coenzyme Q10 with L-carnitine on mitochondrial metabolic disorders marker and migraine symptoms among patient with migraine: a parallel clinical trial

مقالات جدید دکتر عاطفه رضایی

  1. Encapsulation of curcumin using electrospun almond gum nanofibers: fabrication and characterization

مقالات جدید دکتر پروانه صانعی

Fruit and vegetable consumption and risk of depression: accumulative evidence from an updated systematic review and meta-analysis of epidemiological studies

Soy product consumption and the risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies

Adherence to a Low FODMAP Diet in Relation to Symptoms of Irritable Bowel Syndrome in Iranian Adults

Adherence to Mediterranean diet in relation to bone mineral density and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis of observational studies

Consumption of fruit and vegetables in relation with psychological disorders in Iranian adults

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS